de arbodienst voor effectief verzuimmanagement

Inlog Humannet arbodienstverlening Downloads arbodienstverlening Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Arbeidsdeskundigearbeidsdeskundigen

 

   

Arbeidsdeskundige

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

Arbeidsdeskundige;
Sleutelspeler bij ziekte, ongeval en arbeidshandicap

Mens, werk en inkomen in balans

Als iemand te maken heeft met ziekte, ongeval of arbeidshandicap kan de individuele balans tussen mens, werk en inkomen verstoord raken. De arbeidsdeskundige beoordeelt, herstelt en voorkomt deze disbalans. Via een samenhangende visie en met een aanpak die recht doet aan zowel de mentale en fysieke als de sociale, maatschappelijke, economische en financiŽle situatie van individuele mensen. Daarmee is de arbeidsdeskundige een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Een onmisbare sleutelspeler in al die situaties waarbij er sprake is van of dreiging van ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Onmisbaar voor werkgevers en verzekeraars, onmisbaar voor werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen.

Bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid van werknemers of werkzoekenden is de problematiek vaak complex en altijd individueel van aard. Ieder mens is uniek in de combinatie van persoonlijke problematiek en individuele beleving. Doorgaans vormen meerdere binnen ťn buiten de persoon gelegen factoren een concrete belemmering. De dienstverlening van de arbeidsdeskundige stoelt daarom op een integrale, individuele en praktische aanpak. De arbeidsdeskundige brengt de situatie vanuit alle relevante invalshoeken in kaart en weegt zo de individuele mogelijkheden. Daarnaast probeert de arbeidsdeskundige mensen ook te coachen. Samen met de persoon in kwestie gaat hij op zoek naar een nieuwe balans. Door te motiveren, te overtuigen, en waar nodig ook door te confronteren. Door de mens een spiegel voor te houden, te reflecteren. Mensen worden op deze manier direct regisseur van hun eigen (re-)integratie.

Weging individuele mogelijkheden

Bij de dienstverlening van de arbeidsdeskundige staat telkens de matching centraal tussen iemands individuele werkvermogen en de eisen die specifiek werk stelt. Deze matching is een complex proces waarbij de arbeidsdeskundige iemands individuele belastbaarheid, beleving en mogelijkheden zorgvuldig afweegt tegen de (toekomstige) belasting in werk. De arbeidsdeskundige heeft kennis van het functioneren van individuele mensen in een beroep, maar is ook volledig op de hoogte van de eisen die werk aan mensen stelt. Tegelijkertijd weet de arbeidsdeskundige als geen ander wanneer en waarom stagnatie kan optreden en heeft de arbeidsdeskundige zicht op de beleving van de persoon in kwestie.

Ook meet de arbeidsdeskundige de materiŽle en immateriŽle schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap voor iemand veroorzaakt. Met zijn kennis van publieke en private verzekeringsaspecten kan de arbeidsdeskundige bij ziekte, ongeval of arbeidshandicap de schadelast van werknemers en zelfstandigen vaststellen ťn beperken. Leiden de inspanningen toch tot een claim, dan waarborgt de arbeidsdeskundige een zorgvuldige beoordeling.

Samen met de klant werken aan reŽle doelen
Naast het wegen van individuele werkmogelijkheden brengt de arbeidsdeskundige mensen ook in beweging. De arbeidsdeskundige heeft daarbij de rol van coach. Hij ondersteunt mensen die te maken hebben met ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij het bereiken van reŽle doelen op het gebied van mens, werk en inkomen. Centrale vraag die de arbeidsdeskundige zich stelt: welke stappen kan het individu zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken?

Belangrijker nog: in welke volgorde kunnen stappen het beste gezet worden, uitgaand van iemands mogelijkheden, persoonlijke beleving en inkomenspositie? Vanuit deze integrale aanpak zoekt de arbeidsdeskundige naar oplossingen om het resterende werkvermogen op korte ťn lange termijn optimaal te benutten. Niet beperkingen, maar individuele mogelijkheden staan hierbij centraal.

Arbeidsdeskundigen hebben bij dit alles allereerst de rol van coach. Ze brengen mensen in hun kracht door ze te empoweren. Dit gebeurt door te luisteren, te motiveren, maar ook door mensen te confronteren en een spiegel voor te houden. De arbeidsdeskundige is adviseur in mogelijkheden, onderhandelaar in oplossingen, aandrager van besluiten.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
 

  arbeidsdeskundige arbeidsdeskundigen arbeidsdeskundige, reintegratie


arbeidsdeskundige groningen arbeidsdeskundige UWV UWV arbeidsdeskundige onderzoek
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510