de arbodienst voor effectieve arbodienstverlening

Inlog Humannet arbodienstverlening Downloads arbodienstverlening Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Arbodienstverlening

 

   

Arbodienstverlening

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 
 

Arbodienstverlening

U hebt als werkgever er alle belang bij dat uw medewerkers dagelijks gezond aan de slag gaan en kunnen. Een gezonde basis zorgt immers voor meer werkplezier, betere prestaties en daardoor minder ziekteverzuim. Verzuim en problemen op het gebeid van arbeidsomstandigheden hebben flinke consequenties in de vorm van bijvoorbeeld stagnatie van de bedrijfsprocessen, kosten voor inhuur van vervangend personeel en verzuimkosten. Er valt dus veel te beperken of liever nog, te voorkomen. Ons motto is dan ook: “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Bedrijven hebben keuzevrijheid bij de aanpak van de arbeidsomstandigheden en de verzuimbegeleiding. De vroegere verplichte aansluiting bij een arbodienst is sinds 1 juli 2005 verdwenen. U als werkgever mag uw arbodienstverlening en arbozorg zelf op een adequate wijze organiseren passend bij en in uw onderneming. Maar wel in overleg met OR of (een) personeelsvertegenwoordiging.

U hebt de keuze uit drie mogelijkheden arbodienstverlening: de maatwerkregeling, de standaardregeling of het regionale pakket.

In de maatwerkregeling richt de werkgever (de deskundige ondersteuning) bij arbo- en verzuimbeleid naar eigen inzicht in. De preventie moet intern ingericht worden en er moet een zogenaamde preventiemedewerker worden aangewezen of aangesteld. Voor het bijstaan bij de uitvoering van een RI & E moet één van de vier kerndeskundigen ingeschakeld worden. Dat kan een bedrijfsarts, een veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeid- & organisatiedeskundige zijn.

Er moet een contract worden afgesloten met een bedrijfsarts, die ingeschakeld wordt bij de verzuimbegeleiding, activiteiten onderneemt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (probleemanalyse, advisering plan van aanpak e.d.), het voeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Het principe van de maatwerkregeling mag alleen gebruikt worden in en na overeenstemming met de Ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Ook kunnen afspraken in de CAO gelden omtrent arbodienstverlening.

In feite verandert er in de standaardregeling niet zo gek veel. Zo is een contract met de arbodienst verplicht, dezelfde waar al een contract mee is of wordt voor een andere dienst gekozen. Op deze manier wordt voldaan aan de verplichting van het inschakelen van een bedrijfsarts en de eventuele inzet van andere arbo-deskundigen binnen de arbodienstverlening. Het Preventief Medisch Onderzoek en het Arbeidsomstandighedenspreekuur worden door de betreffende arbodienst aangeboden. Wel geldt ook hier dat de preventietaken in eigen beheer moeten worden uitgevoerd en er dus een preventiemedewerker aangewezen of aangesteld moet zijn.

Wat moet van de wetgever?

Wel zijn er een aantal spelregels en moet de werkgever een arbo- en verzuimbeleid voeren op grond van de wet. Samengevat komt dit op het volgende neer:

  • Aanwezigheid van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E). Toetsing, advisering bij het uitvoeren van een RI & E en bijbehorend Plan van Aanpak. Zwaarte en intentie hangt af van de omvang van de organisatie en de aanwezigheid van een erkende branche RI & E

  • Verzuimbegeleiding: verplichte inschakeling bedrijfsarts

  • De mogelijkheid bieden aan de medewerkers van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) onder auspiciën van een bedrijfsarts

  • De aanwezigheid van een preventiemedewerker

  • Aanstellingskeuring (indien dit is toegestaan)
     

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor arbodienstverlening voor uw bedrijf.
 

  arbodienst verlening arbodienstverlening arbodienstverlening


resultaten arbodienstverlening arbodienstverlening arbodienstverlening in arbobeleid
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV|Contact| Tel. 050-525 7510