de arbodienst voor effectief verzuimmanagement

Inlog Humannet arbodienstverlening Downloads arbodienstverlening Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Bedrijfsarts

 

   

Bedrijfsarts

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts ondersteunt u bij het ziekteverzuim in uw bedrijf. Bijvoorbeeld met het opstellen van een goed verzuimbeleid. Maar ook met het begeleiden en adviseren van een zieke werknemer terug naar het werk (re-integratie) en de preventie van ziekteverzuim.
Wat moet?
Als werkgever bent u verplicht samen te werken met een bedrijfsarts. Dit kan een bedrijfsarts uit een arbodienst zijn of een zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts. U moet de bedrijfsarts inschakelen bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers
  • bij aanstellingskeuringen
  • bij arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Als uw werknemer zes weken ziek is dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Gebruik deze analyse als u een Plan van Aanpak voor re-integratie maakt. Samen met de zieke werknemer stelt u het Plan van Aanpak vast en stuurt dit naar de bedrijfsarts en uw werknemer. Dat geldt ook voor tussentijdse wijzigingen in het Plan van Aanpak.
Wil uw zieke werknemer ná twee jaar een WIA-uitkering aanvragen? Dan moet u een re-integratieverslag maken voor het UWV. Zet daarvoor alle afspraken die u en uw werknemer hebben gemaakt op papier. Vraag uw bedrijfsarts op papier te zetten wat de mogelijkheden van uw werknemer op het gebied van werk zijn. Laat hem daarbij ook de mogelijkheden voor passend werk in uw bedrijf aangeven.
Wat mag?
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, heeft u het recht te weten of die werknemer inderdaad ziek is. U kunt niet zelf bepalen of iemand ziek is of niet. Bij twijfel kunt u de bedrijfsarts inschakelen. Die oordeelt dan of de werknemer ziek is of niet. Bij ziekte van de werknemer moet de werkgever het loon doorbetalen. Heeft de werknemer zich onterecht ziek gemeld, dan kan u de loondoorbetaling onderbreken.
Het is verstandig de voortgang van de re-integratie van een zieke werknemer regelmatig met de bedrijfsarts te bespreken. Vraag hem ook om advies als u en uw werknemer het niet eens zijn over de volgende punten:

  • de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer
  • de inspanningen tijdens de reďntegratie
  • passend werk binnen uw bedrijf

De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag u geen medische informatie verstrekken of privé-zaken van uw werknemer vertellen, tenzij de werknemer daarvoor duidelijke toestemming heeft gegeven. Hij mag u wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en belastbaarheid van de werknemer.

Bent u niet tevreden over uw bedrijfsarts? Leg dit dan voor aan de arbodienst en vraag om een andere bedrijfsarts. Uw arbodienst bekijkt dan of dit mogelijk is.

Wat helpt?
De bedrijfsarts helpt u uw bedrijf gezond te maken en te houden. Wat de bedrijfsarts kan betekenen hangt vooral af van het contract dat u afsluit. Soms speelt de bedrijfsarts alleen een rol bij de verzuimbegeleiding. In andere contracten is voor de bedrijfsarts ook nadrukkelijk een rol weggelegd op het gebied van preventie en advisering aan de organisatie.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
 

  bedrijfsarts in bedrijfarts bedrijfsarts


bedrijfsartsen bedrijfsarts arbeidsgezondheidskundig periodiek arbeidsgezondheidskundig
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510