de arbodienst voor effectief gezondheidsmanagement

Inlog Humannet gezondheidsmanagement Downloads gezondheidsmanagement arbo Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Gezondheidsmanagement

 

   

Gezondheidsmanagement

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

 

Wat is gezondheidsmanagement?

Gezondheidsmanagement is op een systematische manier in een organisatie zorgen voor gezonde werkplekken en gezonde werknemers met als doel duurzame inzetbaarheid. Het staat zowel voor de verandering van het gedrag van werknemers als voor verbetering van het werk: het beleid, de inrichting van de werkplek, organisatie en inhoud van het werk

Aandacht voor de gezondheid van medewerkers is de afgelopen decennia flink toegenomen. Vanuit het bedrijf wordt meestal wel aandacht besteed aan veiligheidsaspecten die direct met het werk te maken hebben. Maar dat de werkgever zich “bemoeit” met de leefstijl van de medewerker is betrekkelijk nieuw. Zowel de werknemer als de werkgever hebben baat bij deze “bemoeienis”.

Gezondheidsmanagement heeft nut omdat:

  • Een toename van welvaartziekten merkbaar wordt (hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht)
  • Het leefpatroon een veel grotere rol blijkt te spelen bij het ontstaan van veel ziekten,
  • De kosten voor de werkgever bij ziekte van de werknemer zijn gestegen door een gewijzigde regelgeving.

Werkgevers hebben er alle belang bij dat hun werknemers dagelijks gezond aan de slag gaan. Een gezonde basis zorgt immers voor meer werkplezier, betere prestaties en minder ziekteverzuim. Aan de andere kant hebben verzuim en problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden juist flinke consequenties in de vorm van bijvoorbeeld stagnatie van de bedrijfsprocessen, kosten voor inhuur van vervangend personeel en verzuimkosten Maar er valt veel te bespreken,of beter nog te voorkomen.

Ons motto is dan ook “ Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

De positieve rol van de preventieve aanpak binnen gezondheidsmanagement wordt door steeds meer organisaties herkend en erkend. Preventief aan de slag met gezondheid is zinvol. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk te weten waar bepaalde gezondheidsrisico's liggen. Bijvoorbeeld om beroepsziekten of arbeidsgebonden aandoeningen te voorkomen. Maar ook buiten het werk zijn er zaken die invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers, zoals een ongezonde levensstijl of eenzaamheid. Als ook deze risico’s worden onderkend en aangepakt, wordt de preventieve aanpak een vorm van bewaking en bescherming van de individuele, algehele gezondheid van werknemers. Gezondheidsmanagement dus.

Internationale onderzoeken hebben aangetoond dat mensen die zich bewust zijn van hun gezondheid en de factoren die hier invloed op hebben, gezonder en productiever zijn.
Wanneer we uw werknemers dus bewust maken van hun persoonlijke gezondheidssituatie en hen daarnaast ook nog motiveren en faciliteren om hiermee zelf aan de slag te gaan is het positieve resultaat snel zichtbaar. Preventief gezondheidsmanagement betekent dus winst op alle fronten, zowel voor werkgever als werknemer.

Arbotransparant biedt u een totaalpakket voor gezondheidsmanagement, inclusief gezondheidsonderzoek, aanvullend preventief medisch onderzoek, advies en diverse interventietrajecten.

Middels de jaarlijkse inzet van het totale Arbotransparant traject voor gezondheidsmanagement wordt de inzetbaarheid van uw werknemers op eenvoudige wijze bewaakt, maar ook verbeterd en risico’s op uitval worden verkleind. Dit betekent voor het bedrijf: geen onnodig regelwerk, maar het gehele traject in een hand.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden van gezondheidsmanagement voor uw bedrijf.
 

  gezondheidsmanagement beleid gezondheidsmanagement gezondheidsmanagement


gezondheidsmanagement gezondheids management gezondheidsmanagement, arbodienst, gezondheid werknemers
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510