de arbodienst voor uw veiligheidskundige

Inlog Humannet arbo veiligheidskundige Downloads vacture veiligheidskundige Partners veiligheidskundige gezocht Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Veiligheidskundige veiligheidskundige arbodienst veiligheidskundige

 

   

Veiligheidskundige

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

Veiligheidskundige

De functie van veiligheidskundige vindt zijn oorsprong in de veiligheidswetgeving zoals Nederland die al decennia kent. Op dit moment is de Arbo-wet de basis voor het veiligheidsbeleid binnen de Nederlandse bedrijven. Het arbobeleid is verplicht gesteld en veiligheidszorg valt daarbinnen. Van een verouderde aanpak , gericht op wet en regelgeving is thans steeds meer sprake van een pro-actieve aanpak, gericht op voorkomen en beheersen van mogelijk risico’s. Niet middel- maar doelgericht. Ook wet- en regelgeving is thans volgens dit principe geschreven.

De bijdrage van de veiligheidskundige wordt gekenmerkt door een zelfstandig oordeel binnen het kader van zijn / haar deskundigheid. Deze deskundigheid is gebaseerd op een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving met daarnaast voldoende expertise om in zijn / haar adviespraktijk op een verantwoorde wijze af te kunnen wijken van de door de Overheid geformuleerde richtlijnen; de probabilistische benadering. Hij / zij moet op de hoogte zijn van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en moet kunnen omgaan met de 'redelijkerwijsclausule' zoals die in artikel 3, Arbowet beschreven is.

Het werkgebied van de veiligheidskundige heeft betrekking op de gehele bedrijfsvoering en heeft z'n accenten op de hem / haar bekende en in de RI&E ondergebrachte veiligheidsrisico's.

De eisen die in deze werkomgeving aan de veiligheidskundige worden gesteld vragen om een breed en gedeeltelijk specialistisch kennis- en ervaringsniveau. Immers, de zich telkens weer innoverende productietechnieken en daarmee samenhangende wijzigingen in de productie-middelen, de daarbij te kiezen lay-out en werkmethoden, hebben veelal gevolgen voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf.

Het gebruik van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf en de noodzakelijke bedrijfshulpverlening (BHV) stelt speciale eisen aan het ter zake kundig functioneren van de veiligheidskundige.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden van een veiligheidskundige voor uw bedrijf.

 

  hogere veiligheidskundige middelbare veiligheidskundige veiligheidskunde


veiligheidskundige veiligheidkunde hogere veiligheidskundige
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510