de arbodienst voor mobiliteitsdiensten

Inlog Humannet mobiliteitsdiensten Downloads mobiliteit bij reorganisatie Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Mobiliteitsdiensten - Mobiliteitsdienstenarbeidsdeskundigen

 

   

Mobiliteitsdiensten

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

 

Mobiliteitsdiensten

Voor veel bedrijven geldt dat de hoeveelheid werk en opdrachten sterk afnemen. En de zorgen om het bedrijf nemen alleen maar toe, waarbij de vraag is wat kan ik nog doen en wanneer.

Tijd om contact te leggen met de reorganisatiespecialisten van Arbotransparant, tijd om de problemen op te lossen!

 • Door meer geld te genereren!
  Heeft u de afgelopen jaren subsidie’s gemist, teveel premie betaald?
  Een gratis quick-scan maakt het snel duidelijk, met nogal vaak plezierige verrassingen
   
 • Door kosten te saneren
  In ieder geval kunnen de indirecte kosten fors lager. Een gratis check op verzuimverzekeringen en arbodienstverlening en een altijd goedkoper alternatief.
   
 • Door onderzoek
  Een eerste gratis check-up door top financieel controller. De sterke en zwakke punten zijn u volkomen helder, de mogelijkheden eveneens.

Arbotransparant heeft met haar zusterbedrijf Solutions!vpr , Poortwachtercentra en mobiliteitsdiensten ontwikkeld.

Mobiliteitsbureaus ingericht binnen reorganiserende bedrijven, waarbij werknemers door outplacement in eigen of in ander werk worden herplaatst bij andere bedrijven, bij voorkeur in de eigen regio.

Om goede mobiliteitsdiensten aan te bieden is een grondige kennis van de individuele werknemers, inzicht in de aanwezige kennis, ervaring en zijn ambities en verborgen talenten noodzakelijk.

Arbotransparant maakt voor mobiliteitsdiensten gebruik van methodieken als EVC, Beroepskeuzeadvies, Empowerment en diverse trainingen.

Niet alleen is kennis van de individuele medewerkers noodzakelijk, maar net zo noodzakelijk is een grondige kennis van de (regionale) arbeidsmarkt, de branches en sectoren.
Een goede match is het gevolg van vakwerk.

Niet alleen voor private bedrijven, maar ook voor publieke opdrachtgevers verricht Arbotransparant, samen met haar zusterbedrijf Solutions! vpr mobiliteitsdiensten. Voor en met enige regionale UWV-werkbedrijven worden Mobiliteitscentra “bemenst” en worden diverse Mobiliteitsdiensten gerealiseerd.

Op basis van de kennis van de vacaturemarkt vanuit Arbotransparant en de Werk!Poortwachtercentra worden werkgarantie-projecten tot stand gebracht, die een belangrijke bijdrage leveren aan het snel succesvol reďntegreren van de kandidaten.

Mobiliteit in deze (horizontale) zin is op dit moment voorliggend en een actueel, “hot” item
bij de meeste bedrijven. Het helpt de bedrijven om een moeilijke periode te overbruggen en
het schept ruimte om in een later stadium weer terug te keren naar instroom van andere kandidaten. Goede mobiliteitsdiensten kunnen van grote waarde zijn voor uw bedrijf.

Dienstverlening bij krimp van bedrijven

En we laten het niet bij advies alleen, maar helpen u desgewenst tussen de klippen door:

Als het onvermijdelijk is om ook te snijden in de directe kosten, de personele kosten dus, dan helpen we u dat vaak moeilijke vraagstuk op te lossen door het beschikbaar stellen van experts.

Arbotransparant biedt o.a. experts in het opstellen van uitvoerbare sociale plannen en fiscale specialisten bij outplacement: Reďntegratiespecialisten met een groot netwerk.

Maar ook om een reorganisatie uit en door te voeren. We kunnen met u en voor u het sociaal plan of saneringsplan uitvoeren. Onze in dit opzicht ervaren managers zijn daartoe beschikbaar en voeren de operatie snel en vakkundig uit.

Alles wat nodig is om pijnlijke en moeilijke beslissingen gegrond te nemen en goed uit te voeren is voor u beschikbaar.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor mobiliteitsdiensten voor uw bedrijf.
 

  mobiliteitsdiensten reorganisatie mobiliteitsdiensten mobiliteitsdienst experts


outplacement mobiliteitsdiensten outplacement reorganisatie mobiliteitsdiensten
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510