de arbodienst voor effectief verzuimmanagement

Inlog Humannet verzuimmanagement Downloads verzuim management Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Verzuim - Verzuimmanagement verzuimmanager

 

   

Verzuimmanagement

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

Verzuimmanagement

Arbotransparant helpt bedrijven verzuimmanagement te voeren, en helpt bij de uitvoering.
Werkt met gekwalificeerde en geregistreerde bedrijfsartsen en andere eveneens gecertificeerde Arbo- en Verzuim experts.

Omdat verzuimmanagement niet ÚÚn eenheidsworst is, heeft Arbotransparant meerdere dienstverleningspakketten samengesteld: afhankelijk van de behoefte kan het bedrijf een pakket kiezen dat n˙ het beste bij het bedrijf past. Keuzevrijheid dus.

De altijd aanwezige standaarden in de onze aanpak van verzuimmanagement:

  • Een demedicaliserende aanpak van verzuim (tenslotte is 70% van het verzuim ook niet medisch van aard, maar meer gedragsgerelateerd)
     
  • Een web-applicatie voor verzuim registratie(gemakkelijk in gebruik, geeft alle info over individueel en afdelingsverzuim)


De praktische werkwijze in verzuimmanagement van Arbotransparant

Door middel van de webapplicatie wordt u aangesloten op het verzuim begeleidings centrum van Arbotransparant. De automatiseerder van Arbotransparant draagt zorg voor de vulling van het systeem met de gegevens van het personeel dat deel uitmaakt van het verzuimmanagement.  (eenmalige setup kosten Ç 95,-)

Het bedrijf vult zelf het registratiesysteem met ziekmeldingen en kan dan in ook zelf alle ontwikkelingen zien en volgen.

Het bedrijf kent zijn werknemers en kan het best zelf bepalen of er sprake is van verzuim dat het bedrijf zelf afhandelt of van verzuim waarvoor een expert moet worden ingeschakeld.
Het principe is dat het bedrijf zelf het kort verzuim behandeld en bij (dreigend) langduriger verzuim het Verzuim Begeleiding Centrum inschakelt.

De arbeidsdeskundige van Arbotransparant is de vaste case manager en het vaste aanspreekpunt voor het bedrijf.  En niet onbelangrijk: Voor het verzuimmanagement kijkt de casemanager over de schouder (kosteloos) mee en meldt zich wanneer er iets fout dreigt te gaan.

Arbotransparant handelt dan snel en effectief. Beoordeelt de geclaimde arbeidsongeschiktheid in het licht van het eigen werk Ún in het licht van ander werk binnen het bedrijf. Bij dreigend langdurig verzuim wordt direct een specialist voor diagnostiek en behandeling geadviseerd.

Voor 70% van het fysieke ziekteverzuim (houding en bewegingsapparaat, psychische klachten en conflicten) is daarmee een oplossing binnen handbereik. Zonder lange wachttijden wordt er behandeld door de verbonden top experts en wordt zo nodig binnen 24 uur fysiotherapie ingezet. Effectief verzuimmanagement!

Mocht iemand ondanks alles toch arbeidsongeschikt blijven en niet in eigen bedrijf kunnen terugkeren, dan kan ruim voor de WIA claimbeoordeling, de re´ntegratie worden ingezet door het re´ntegratiebedrijf. Dat kijkt niet alleen naar de resterende mogelijkheden in eigen werk, maar ook in ander werk. Bij eigen bedrijf of bij andere werkgevers en kan daarbij de theoretische arbeidsongeschiktheidbeoordeling die UWV na twee jaar doet al eerder ( na 4 maanden) presenteren. Bedrijf en werknemer weten dan precies wat er op termijn aankomt in het kader van de WIA.

Het re´ntegratie bedrijf heeft niet alleen verstand van ander, wel passend werk, maar weet dat ook te vinden. Beschikt met Arbotransparant over Werk!Poortwachtercentra op meerdere bedrijventerreinen, en is partner in publieke Mobiliteitscentra. Een goede uitweg is daarmee altijd mogelijk en in alle gevallen zal daarbij de inzet van publieke middelen worden onderzocht.

Alle acties, stappen en conclusies, behalve uiteraard de medische stukken, zijn voor het bedrijf te zien en te volgen. De case manager van Arbotransparant is daarbij altijd als partner voor het bedrijf aanspreekbaar om het verzuimmanagement te ondersteunen.

Indien het bedrijf de leidinggevenden wil trainen in het omgaan met verzuimmanagement en alles wat daarmee samenhangt, dan kan Arbotransparant daarvoor ook de trainingen verrichten.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden van verzuimmanagement voor uw bedrijf.
 

  resultaat met verzuimmanagement verzuimmanagement verzuimmanagement


effectief verzuimmanagement verzuim management effectief verzuimmanagement
       
       
       
 

ę 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510