de arbodienst voor regio poortwachter

Inlog Humannet regiopoortwachter Downloads poortwachter in de regio Partners regio poortwachter Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Regio Poortwachter veiligheidskundige

 

   

Poortwachter in de regio

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

Regio Poortwachter,
Sterk in de regio, landelijk beschikbaar

Het adagium “Think global, act local” is in een andere variant van toepassing op de diensten van Arbotransparant. Deze heeft door haar sterke regionale wortels een goed beeld van de locale (arbeids)markt en de ontwikkelingen en trends daarin. Daardoor zijn ook de juiste experts in de regio’s beschikbaar en zijn er altijd korte, directe lijnen met de opdrachtgevende bedrijven

Wij kennen de bedrijven, en kennen hun regio alsmede de relevante ontwikkelingen in die omgeving. Iedere regio van Arbo Transparant is in dat opzicht ook een zelfstandige entiteit binnen de Arbotransparant kaders, met een eigen netwerk en eigen beslissingen. Oplossingen voor Emmen hoeven tenslotte niet te werken in Goes of in Amsterdam, en omgekeerd.

Arbotransparant is daardoor psychologisch maar ook fysiek dichtbij de bedrijven: gemakkelijk benaderbaar en toegankelijk en open voor overleg. Gewone mensen die het bedrijf en de regio kennen, de regionale taal en de regionale wereld kennen.

Voor het landelijk aspect is Arbotransparant verbonden met een zestal collega bedrijven in het land die volgens dezelfde kwaliteitsnormen werken: Regiopoortwachters.nl

Daarmee wordt bereikt dat de diensten van ArboTransparant nu ook landelijk kunnen worden geleverd, conform uniforme regiopoortwachter specificatie’s.

Regiopoortwachters combineren de voordelen van de sterke kennis van de regionale arbeidsmarkt met een uniforme werkwijze die zich kenmerkt door een kwaliteitsgestuurde
dienstverlening op maat.

En meer dan dat: het is ook het podium waarop kennis en uitwisseling van ervaringen plaats vind, en waarop verdere innovaties worden uitgedacht.
Bedrijven en verzekeraars die verzuim in de greep willen krijgen en goed beleid willen voeren, zijn hier dan ook aan boord en doen mee in de verdere ontwikkeling.


Think global, act local is het principe dat daaraan is verbonden.
 

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
 

  wet poortwachter arbo poortwachter verbetering poortwachter


poortwachter in de regio poortwachter centrum regio poortwachter
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510